Hi-Fi

Kể từ khi được thành lập vào năm 2007, The Experts Group đã trở thành nhà phân phối của những thương hiệu âm thanh dẫn đầu thị trường, bao gồm Bowers & Wilkins, Cambridge Audio, Dali, SVS, Classe, Paradigm, MartinLogan và Anthem. The Experts Group cũng đã phát triển và quản lý các showroom và các đại lý của các thương hiệu trên tại các thị trường Brunei, Singapore, Indonesia, Malaysia và Vietnam.

Hi-Fi