Trong trường hợp không có người nhận hàng tại địa chỉ đã đăng kí, kiện hàng sẽ được chuyển trả lại cho chúng tôi. Để được giao hàng lại, quý khách vui lòng trả phí giao hàng lại.

Chúng tôi giao hàng đến tất cả các địa điểm tại Việt Nam ngoại trừ các khu vực hạn chế do các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát bên thứ ba của chúng tôi liệt kê. Để biết danh sách khu vực hạn chế, vui lòng tham khảo trang web của J&T Express. Nếu nhận được đơn hàng giao đến khu vực hạn chế, chúng tôi sẽ tiến hành hủy đơn hàng.

INTERNATIONAL (NGOÀI VIỆT NAM)

Chúng tôi không giao hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để được hỗ trợ, vui lòng gửi email tới ask.vn@theexperts.asia

HỦY ĐƠN HÀNG / THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG MỞ

Sau khi đơn đặt hàng của bạn được xử lý, chúng tôi không thể hủy bỏ. Nếu bạn đã đặt hàng và muốn hủy, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ask.vn@theexperts.asia hoặc gọi đến số 028.3521.8465 trong thời gian sớm nhất có thể và chúng tôi sẽ hỗ trợ yêu cầu của bạn. Tùy thuộc vào giai đoạn xử lý đơn đặt hàng, bạn có thể bị tính phí xử lý để hoàn lại tiền cho bạn. Nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trước khi tiến hành hủy đơn hàng. 

Xin lưu ý trong trường hợp mua trả góp, khi giao dịch đã được ngân hàng xác nhận ở trạng thái thành công, The Experts Group sẽ không thể đổi trả hay hoàn tiền cho quý khách hàng.

Khi chúng tôi đã bắt đầu xử lý đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với địa chỉ giao hàng. Những thay đổi được thực hiện đối với chi tiết liên hệ / giao hàng trong tài khoản người dùng của bạn sẽ chỉ được áp dụng cho đơn đặt hàng tiếp theo của bạn và sẽ không được phản ánh trong bất kỳ đơn đặt hàng hiện tại nào bạn có. Đối với bất kỳ sửa đổi nào của đơn đặt hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. . Nếu đơn đặt hàng của bạn không thể được định tuyến lại / giao sai do địa chỉ giao hàng không chính xác, chúng tôi không thể hoàn lại số tiền đặt hàng hoặc thay thế các mặt hàng đã giao sai.