Dali (Đan Mạch)

Thương hiệu “DALI” viết tắt cho Danish Audiophile Loudspeaker Industries, tạm dịch là “Ngành Công Nghiệp Loa của Audiophile Đan Mạch”. Với lịch sử hình thành và phát triển gần 1/3 thế kỷ (từ 1983), thương hiệu Dali xứng đáng là quốc bảo của Đan Mạch. Dali sở hữu một nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới cùng với khả năng chế tạo hầu hết các bộ phận cấu thành nên loa.

Dali (Đan Mạch)